Düşük yağlı diyetler sağlığı tehdit mi ediyor?

hızlı yemek yemek


İngiltere Halk Sağlığı İşbirlikleri Organizasyonu (Public Health Collaborations), “İngilizler için Sağlıklı Yeme ve Zayıflama Rehberi”ni yayınladı. İngiltere’de her 4 kişiden birinin obez olduğuna ve bunun yıllık 47 milyon euro sağlık harcamasına yol açtığına dikkat çeken rehber, yağ alımı konusunda sağlık otoriteleri ve bilimsel veriler ile çelişkili öneriler sunduğu için tartışma yaratıyor. Buna ek olarak rehber, besinlerin toplam veya doymuş yağ içeriğini dikkate almak yerine, besinlerin genel sağlık etkilerine odaklanılması gerektiğini savunuyor. Bu hipotezi ileri sürerken de yüksek yağ alımı ile kalp-damar hastalıkları ve şişmanlık arasında herhangi bir ilişki bulunmamış çalışmaları kaynak gösteriyor. Rehber, diyetle alınan toplam enerjinin yarısının karbonhidratlar diğer yarısının ise yağ ve proteinlerden sağlanmasını öneriyor. Bu öneri için kaynak gösterilen çalışmaların yöntemi hakkında yeterli bilginin olmaması, önerinin ne kadar güvenilir olduğunu sorgulatıyor. Sonuç olarak, rehber, İngiltere için mevcut sağlıklı beslenme önerilerinin değiştirilmesinde, tek başına yeterli değil.

Rehber, bilimsel açıdan güvenilir mi?

Rehber, sistematik bir derleme olarak hazırlanmadığı ve kullanılan kaynaklar hakkında yeterli bilgi vermediği için ileri sürdüğü önerileri bilimsel açıdan değerli kılmak mümkün değil.

Otoriteler yağ ve karbonhidrat alımı konusunda ne diyor?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) enerji alımı ve harcamasında dengenin sağlanmasını öneriyor. Yağ alımının, diyetin toplam enerjisinin %30’unu aşmamasını ve diyette doymuş yağlar yerine doymamış yağların tercih edilmesini öneriyor. DSÖ, basit şeker alımının diyetin toplam enerjisinin %10’unu aşmadığı takdirde bir sorun teşkil etmediğini de belirtiyor.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) ise çocuk ve yetişkinlerde karbonhidrat alımının, diyetin toplam enerjisinin % 45-60’ını, yağ alımının ise %20-35’ini aşmamasını ve WHO önerilerine benzer olarak doymuş yağlar yerine doymamış yağların tercih edilmesini öneriyor.

Kaynaklar:
1.http://www.who.int/nutrition/publications/nutrientrequirements/fatsandfattyacids_humannutrition/en/
2. http://www.who.int/nutrition/publications/guidelines/sugars_intake/en/
3. https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/nda100326 nekler, sivil toplum kuruluşları ve medya toplumun yeterli ve dengeli beslenme konusunda desteklenmesi ve bilinçlendirilmesi konusunda iş birliği içinde olmalıdır. Bireylerin ve toplumun beslenme durumunun değerlendirilmesinde yeni yaklaşımların geliştirilmesi, besin endüstrisinin besin öğesi içeriği zengin besinler üretmesi için teşvik edilmesi ve vakıf ile derneklerin, beslenme alanında toplumun eğitimini desteklemesi oldukça önemlidir.

Sabri Ülker Vakfı