Yüksek miktarda kahve tüketimi yaşam süresini uzatıyor mu?

hızlı yemek yemek


The Independent gazetesi geçtiğimiz günlerde “Bilim adamları kahvenin ölüm riskini azaltacağını söylüyor” başlıklı bir haber yayınladı. Haberin kaynağı Avrupa ülkelerinde yürütülmüş, kahve tüketim miktarı ile kalp-damar, kanser, sindirim ve solunum hastalıkları arasındaki ilişkiyi inceleyen bir araştırmaya dayandırılmaktaydı.

Söz konusu çalışma, 1992-2000 yılları arasında, 450.000 birey üzerinde yürütülmüş ve kahve tüketim miktarınısınıflandırarak, kronik hastalıklarla ilişkisini incelemiş bir kohort araştırma olarak önem taşıyor. . Araştırmacılar, ülkelerin kahve tüketim alışkanlıklarına göre, düşük, düşük-orta, orta-yüksek ve yüksek kahve tüketim miktarlarını ise aşağıdaki şekilde ortaya koymuşlar;

Ülke Düşük Düşük-Orta Orta-Yüksek Yüksek
Danimarka ≤500mL/gün ≤900mL/gün ≤1300mL/gün >1300mL/gün
Fransa ≤150mL/gün ≤280mL/gün ≤450mL/gün >450mL/gün
Almanya ≤261mL/gün ≤395mL/gün ≤580mL/gün >580mL/gün
Yunanistan ≤70mL/gün ≤140mL/gün ≤240mL/gün >240mL/gün
İtalya ≤60mL/gün ≤92mL/gün ≤138mL/gün >138mL/gün
Hollanda ≤375mL/gün ≤500mL/gün ≤750mL/gün >750mL/gün
Norveç ≤300mL/gün ≤420mL/gün ≤540mL/gün >540mL/gün
İspanya ≤50mL/gün ≤105mL/gün ≤196mL/gün >196mL/gün
İsveç ≤300mL/gün ≤400mL/gün ≤601mL/gün >601mL/gün<
Birleşik Krallık ≤83mL/gün ≤380mL/gün ≤488mL/gün >488mL/gün

Araştırmanın takip süresi yani 16.4 yıl süresince, toplam 41.693 kişi hayatını kaybetmiş ve 18.003 ölüme neden olan kanser ölüm nedenlerinin başında gelmiştir.

Araştırmanın sonuçlarına göre,
• Kahve tüketimi yüksek olan erkek ve kadınların, hiç kahve tüketmeyenlere göre erken ölüm riski sırasıyla %12 ve %7 düşük bulunduğu bildirilmiştir ancak kansere bağlı ölüm riskini arttırdığı gözlemlenmiştir.

Kahve tüketimi ile farklı hastalıklara bağlı ölüm nedenleri incelendiğinde ise aşağıdaki sonuçlara ulaşıldığı bildirilmiştir.

• Kahve tüketimi yüksek olan erkek ve kadınlarda, hiç kahve tüketmeyenlere göre sindirim sistemi hastalıklarına bağlı ölüm riskinin sırasıyla %59 ve %40 düşük

• Kahve tüketimi yüksek kadınlarda, hiç tüketmeyenlere göre, dolaşım sistemi ve serebro vasküler hastalıklara bağlı ölüm riskinin, sırasıyla %22 ve %30 düşük. Kadınlarda, kahve tüketimi ve kansere bağlı ölüm riski arasındaki ise negatif bir sonuç bildirilmiş.

• Kahve tüketimi yüksek kadınlarda, hiç tüketmeyenlere göre, kansere bağlı ölüm riskinin %12 yüksek olduğu bildirilmiştir.

Bu hastalıklara bağlı ölüm riski, kafein alım miktarına göre incelendiğinde ise aşağıdaki sonuçların elde edildiği bildirilmiştir.
• Kafeinli kahve tüketen ve tüketimi yüksek olan kadınlarda, tüm nedenlere bağlı ölüm oranının az bir düşüş göstermektedir.,

• Sindirim sistemi hastalıklarına bağlı ölüm riskinin, yüksek miktarda kafeinli kahve tüketenlerde büyük ölçüde düşüş gösterdiği bildirilmiştir.

• Kafeinli kahve tüketen ve tüketimi yüksek olan kadınlarda ve erkeklerde sırasıyla, dolaşım sistemi hastalıkları ve serebrovasküler hastalıklara bağlı ölüm riskinde düşüş olduğu bildirilmiştir.
Kafeinsiz kahveler incelendiğinde ise;
• Kafeinsiz kahve tüketimi yüksek erkek ve kadınlarda, tüm nedenlere bağlı ölüm oranının az bir düşüş olduğu gösterdiği, erkeklerde ise sindirim sistemine bağlı ölüm riskinde ise büyük düşüş bulunduğu bildirilmiştir.

Araştırmanın sonuçları nasıl değerlendirilmeli?

Kahve tüketimi ve hastalıklara bağlı ölüm riskinin incelendiği bu kohort araştırmanın sonuçları değerlendirilirken aşağıdaki konular da göz önüne alınmalı.

1. Araştırmanın izlemi süresince ölüm riskinin oluşmasında başka etmenler de rol oynamış olabilir: Verilerin analizinde birçok değişken hesaba katılsa da, sosyoekonomik durum, stres, hastalıkların ailesel öyküsü ve sağlık durumu; sonuçları etkilemiş olabilir.

2. Araştırmanın örneklemi tamamen sağlıklı bireylerden oluşturuldu: Kanser, kalp –damar ve şeker hastalığı gibi kronik hastalığı olanlar araştırmaya dahil edilmedi. Bu bireylerin kahve tüketim alışkanlıklarındaki olası farklılık göz önünde bulundurulmadığı için sonuçlar da bu yönde etkilenmiş olabilir.

3. Her ülke için kahve tüketim miktarı farklı sınıflandırıldı: Ülkelere göre belirlenen ve değişiklik gösteren kahve tüketim sınıflandırılması (düşük-orta-yüksek), bireylerin sonuçlarını da doğru yansıtmıyor olabilir.

4. Kahve tüketimi, beslenme ve yaşam tarzı alışkanlıkları yalnızca 1 defa sorgulandı: Tüketim alışkanlıkları zamanla değişebilmektedir. Bireylerden 1 defaya mahsus sorgulanan kahve tüketim alışkanlıkları bilgisi, yaşam boyu kahve tüketimini yansıtmayabilir. Ek olarak beslenme düzeni, fiziksel aktivite, sigara ve alkol tüketimi de yalnızca 1 defa sorgulanarak değerlendirildi.

5. Veriler çok sayıda analiz ile değerlendirildi: Verlerin birçok analiz ile değerlendirilmesi tesadüfi sonuçların çıkmasına da yol açabilir

Bilimsel veriler ne diyor?

• Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), 2015 raporunda en yüksek kafein alımının, 18-65 yaş arası yetişkin bireylerde görüldüğü ve alınan kafeinin büyük bir kısmının kahve tüketimine bağlı olduğunu belirtmiştir. EFSA, günlük 400 mg kafein alımının (yaklaşık 4 fincan kahve) sağlık sorunlarına yol açmayacağı, ancak özellikle gebelerin günlük kafein alımını 200 mg (yaklaşık 2 fincan kahve) ile sınırlaması gerektiğini vurgulamıştır.

• Dünya Sağlık Örgütü (WHO),2016 rapounda günde 300 mg’dan fazla kafein alan gebelerde kafein tüketiminde sınırlamaya gidilmesi yönünde öneri sunmuştur.
Sonuç olarak, kronik hastalıklara ve erken ölüme yol açabilecek, genetik özellikler, beslenme ve yaşam tarzı, fiziksel aktivite ve çevresel etmenler gibi pek çok etkenin olduğu unutulmamalıdır. Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin önerdiği günlük kahve tüketimi ile kafein alımının herhangi bir sağlık riski oluşturmayacağı bilimsel olarak gösterilmiştir.

Kaynaklar:
• European Food Safety Authority, EFSA explains risk assessment, What is caffeine?
Link: http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/efsaexplainscaffeine150527.pdf • EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA), Scientific Opinion on the safety of caffeine, EFSA Journal, 12(5), Mayıs 2015.
• World Health Organization (WHO), e-Library of Evidence for Nutrition Actions (eLENA), Restricting caffeine intake during pregnancy.




Sabri Ülker Vakfı