Yüksek tuz tüketimi kalp yetmezliği riskini ikiye mi katlıyor?

hızlı yemek yemek


İngiliz Daily Express gazetesinde yayınlanan yeni bir araştırmanın endişe uyandıran sonuçlarına göre, aşırı tuz tüketimi ile kalp yetmezliği riskini ikiye katlıyor şeklindeki haber tartışılmaya devam ediyor. Haber kısa süre önce tamamlanan ve 2017 yılı Avrupa Kardiyoloji Derneği Kongresi'nde, Finlandiyalı araştırmacılar tarafından sunulan bir araştırmaya dayanıyor.

Araştırmanın sonuçları incelendiğinde. İleriye dönük bir kohort olarak yürütülen bu araştırma, bireylerin tuz tüketimi ile gelecekte kalp yetmezliği geliştirme riski arasındaki ilişkiyi inceliyor Araştırmanın başlangıcında, Kuzey Karelya Tuz Çalışması ile 1979-2002 yılları arasında yürütülen Finlandiya Ulusal FINRISK Çalışması’na katılan 25-64 yaş bireyler arasında rasgele seçilen, 4.630 erkek ve kadının verileri analiz edilmiş..

Çalışmaya dahil edilen bireylerden, araştırmanın başında, sağlık durumlarını değerlendirmek üzere bir anket yanıtlamaları istenmiş ve bireylerden 24 saatlik idrar örneği dahil çeşitli biyokimyasal örnekler alınmış, idrar örnekleri incelenmiş ve idrarla her 17,1 milimol sodyum atımı, diyetle 1g tuz alımına eşdeğer kabul edilmiş. Bu yöntem, diyetle tuz alımı tahmininde altın standart olarak kabul edilir. Bu hesaplamaya göre araştırmaya katılan bireylerin tuz alımı beş gruba ayrılmış.

<6.76g/gün - 6.77–8.80g/gün - 8.81–10.95g/gün - 10.96–13.73g/gün - >13.73g/gün

Araştırmaya dahil edilen bireyler, olası bir kalp yetmezliği geliştirme riski açısından 12 yıl süreyle izlenmişler ve bu nedenle, bireylerin, ölüm nedeni, hastane ve ilaç kayıtları sürekli takip edilmiş. Araştırmaya dahil edilen bireylerden, 12 yıl onunda, toplam 121’inde kalp yetmezliği geliştiği belirlenmiş durumda..

Günlük tuz tüketimi ile kalp yetmezliği görülme riski arasında ilişki incelenirken bireylerin yaş, cinsiyet, çalışma yılı, sistolik kan basıncı, kan kolesterol düzeyleri ile vücut kütle indeksi değerlerinin, bu riske olası katkıları da göz önüne alınmış. Tuz tüketim miktarlarına göre sırasıyla gruplarda kalp yetmezliği görülme sıklığı (%) ve günlük tuz tüketimi en düşük olan (<6.76g) bireyler ile kıyaslandığında daha yüksek tuz tüketen gruplarda kalp yetmezliği gelişme riski (HR) oranları aşağıda veriliyor

• Günde 6.77 – 8.80g tuz tüketenlerde % 13 (tehlike oranı (HR) 1.13)
• Günde 8,81 ile 10,95g alımı olanlar için % 45 (tehlike oranı (HR) 1.45)
• Günde 10,96 ile 13,73g alımı olanlar için % 56 (tehlike oranı (HR) 1.56)
• Günde 13,73 gramın üzerinde alımlar için %75 (HR 1.75)

Kongrede sunulan araştırma özetinde tehlike oranları (HR) için güven aralıkları bildirilmemiş ancak artan tuz tüketimi ile riskin artma eğilimi anlamlıdır (p = 0.009).

Araştırmanın kaynağı: Jousilahti ve ark. (2017) Salt intake and the risk of heart failure. 27 Ağustos 2017'de Avrupa Kardiyoloji Derneği Kongresi'nde paylaşılan sunum.Araştırmanın sonuçları nasıl değerlendirilmeli?

Haber, araştırmanın sadece konferans için hazırlanmış bir özetine ve basın açıklamasından üretiliyor: Araştırmanın sonuçları, bütünüyle hakemli bir dergide henüz yayınlanmamış. Dolayısıyla, araştırmaya dahil edilen bireylerin özellikleri ve araştırmanın yöntemi net olarak bilinmediğinden, güvenirliğini tam olarak değerlendirmek mümkün değil. ,aynı şekilde araştırmanın bulgularının topluma genellenmesi de mümkün değil

Bireylerin sağlık durumlarını değerlendirmek yanıtladıkları anket, yalnızca araştırmanın başında uygulanmıştır: Bireylerin yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları zamanla ciddi şekilde değişebilir. 12 yıllık takip süresince bireylerin tuz tüketimi artmış veya azalmış olabilir.

Tuz tüketimi dışında kalp yetmezliği gelişme riskini etkileyen ancak istatistiksel analizlere dahil edilmeyen etmenler olabilir: Yaş, cinsiyet, vücut kütle indeksi gibi bazı değişkenler analizlere dahil olsa da, fiziksel aktivite, yaşam tarzı, tuz dışında diğer beslenme alışkanlıkları veya sosyoekonomik düzey gibi diğer etmenler de sonuçları etkileyebilir. Tüm gözlemsel çalışmalarda olduğu gibi, sonuçta ortaya çıkan tüm riskin tuz alımından kaynaklandığını kesin olarak söylemek mümkün değil.

Kohortun özellikleri bilinmemektedir: Araştırma özetinde sınırlı bilgi verildiğinden, araştırmaya hem erkek hem de kadınların dahil edildiği biliniyor ancak sayıları bilinmiyor. Dolayısıyla artan risk, yalnızca erkeklerde veya yalnızca yaşlılarda ortaya çıkmış da olabilir ancak bilinmiyor.

Bilimsel veriler ne diyor?

• Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yetişkinler için günlük tuz alımını 5g ile sınırlamayı önermektedir. WHO, dünya genelinde aşırı tuz tüketiminin yaygın olduğunu (Günde ortalama 9-12 gr - önerilen üst seviyenin iki katı civarında) belirtiyor ve aşırı tuz tüketimini hipertansiyon ve felç gibi bir dizi hastalıkla ilişkili olduğunu bildiriyor. Tuz alımını azaltmanın, dünya genelinde birçok sağlık sorununu önlemek için uygulanabilecek en ucuz ancak en etkili önlemlerden biri olduğunu da bildirilmektedir.

• Tuz alımı için farklı ulusal öneriler de mevcuttur. İngiltere Beslenme Bilim Danışma Komitesi’nin (SACN), erişilebilir hedeflerine göre, yetişkinlerin günlük tuz tüketiminin 6g aşmaması önerilmektedir.

Kaynaklar:
1.https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/338782/SACN_Salt_and_Health_report.pdf
2. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs393/en/Sabri Ülker Vakfı