Hangi Bilimsel Veri Ne Kadar Güçlü: İşte Bilimsel Kanıt PiramidiHangi Bilimsel Veri Ne Kadar Güçlü: İşte Bilimsel Kanıt Piramidi

Farklı bilimsel araştırmalardan (örneğin, sistematik derleme, meta-analiz, randomize kontrollü çalışmalar, gözlemsel araştırmalar, hayvan ve hücre deneyleri, uzman görüşleri) elde edilen verilerin kanıt düzeylerinin gücü değişiklik gösterebilir. Bu infografik, bilimsel araştırmalardan elde edilen verilerin avantaj ve sınırlamalarını anlamanıza yardımcı olacaktır.
 

Sabri Ülker Vakfı